Two boys wearing Wales rugby shirts playing

Arigatō. Diolch. Thank you.

Diolch am gymryd rhan a chefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2019 yn Japan.

Gwnaethom gefnogi Cymru yn eu hymgyrch drwy ganu Calon Lân i fynd â’r tîm ymhellach yn y gystadleuaeth!

Calon Lân yw’r anthem answyddogol a genir gan gefnogwyr rygbi Cymru, felly gwnaethom ofyn i bawb a oedd yn cefnogi Cymru i ddysgu’r gân ac ymuno â ni i annog y tîm yn eu blaenau.

Roedd canu mewn cytgord gan Wlad y Gân a Gwlad y Sgrym sy’n Codi, ac roedd canu yn Tokyo, Kitakyushu, Yokohama ac Oita.

Gwnaethom ddefnyddio’r perfformiadau lleisiol o ‘Calon Lân’ yn ein fideos traciau cyfeiliant arbennig isod er mwyn grymuso tîm Cymru. Trac karaoke gitâr drydan glasurol Mei Gwynedd oedd y cyfeiliant perffaith – a chafodd ei ddefnyddio gartref ac mewn ysgolion, clybiau a chorau.

Gwnaethom gasglu’r fideos ynghyd fel y gellir gweld isod, gyda llawer o fideos yn dod i mewn o Gymru a Japan, a fideos o gefnogwyr Cymru yn Awstralia, De Affrica, yr Ariannin a Lloegr hefyd.

Trac arbennig karaoke Mei Gwynedd ar y gitâr drydan yw’r cyfeiliant delfrydol ar eich cyfer – adref, mewn ysgolion, clybiau, ymarfer côr neu fand.  Gwnewch yn siŵr bod pawb yn eich fideo wedi rhoi caniatâd i chi eu ffilmio neu recordio, ac inni ddefnyddio eich ffilm neu recordiad mewn darllediadau ac ar y cyfryngau cymdeithasol fel rhan o’r ymgyrch #calonlan.

Ar ôl i chi wneud hyn – rhannwch y wefan hon gydag eraill er mwyn iddynt allu ymuno yng nghôr rhithwir #calonlan y byd. Rydym yn awyddus i greu trac sain Gymreig a fydd yn tyfu a thyfu.

Cyfarwyddiadau

  1. Gwrandewch, dysgwch ac ymarfer ambell waith er mwyn cynhesu eich llais.

  2. Recordiwch eich hun yn defnyddio’r trac sain karaoke ar ddyfais a fformat ffeil o’ch dewis. Rydym yn awgrymu eich bod yn defnyddio clustffonau er mwyn i ni allu clywed eich llais yn unig yn y fideo.

  3. Llenwch y ffurflen a chyflwyno eich fideo ar y ddolen isod.

  4. Dywedwch wrth eich ffrindiau a rhannu gwefan www.calonlan2019.com ar y cyfryngau cymdeithasol, gan ddefnyddio #calonlan
Gwyliwch ac ymarferwch ffilm karaoke #calonlan (yn cyflwyno Mei Gwynedd & Côr y Gleision Caerdydd)
Trac karaoke #calonlan dim côr
Trac karaoke #calonlan gyda chôr

Gyda diolch i Mei Gwynedd, Glenda Jones, Griff Lynch, Côr y Gleision, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (coreograffydd Fergus Ó Conchúir), Jac a Cai Williams, Undeb Rygbi Cymru, Clwb Rygbi Glyn-nedd, Clwb Rygbi Nant Conwy, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Zac Mather, Donal Whelan, Dafydd Hughes, Dai Williams, Lens 360, a phawb sydd wedi cyfrannu.

Cyflwyno

Bydd y ddolen hon yn eich cyfeirio at Dropbox, lle y gallwch uwchlwytho eich fideo a/neu eich recordiad sain yn uniongyrchol i ffolder gan ddefnyddio’r ffurflen cais am ffeil. Nid oes angen cyfrif Dropbox arnoch i wneud hynny. I gael gwybodaeth bellach am y broses hon, Wasg yma

Mae cymorth Dropbox ar gael yn Saesneg ar gyfer pob defnyddiwr.

Gan ddibynnu ar eich lleoliad a’ch math o gyfrif, gallai cymorth fod ar gael i chi yn Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Siapanaeg, Portiwgaleg a Sbaeneg. Mewngofnodwch ac ewch at dropbox.com/support i weld yr opsiynau sydd ar gael.

Os na welwch eich iaith wedi rhestru fel opsiwn pan ymwelwch â dropbox.com/support anfonwch e-bost neu neges yn eich iaith, a byddwch yn cael eich cyfeirio at y tîm priodol.

​Lawrlwythwch y Datganiad i’r Wasg yma.
Skip to content