Two boys wearing Wales rugby shirts playing

Arigatō. Diolch. Thank you.

Diolch am gymryd rhan a chefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2019 yn Japan.

Gwnaethom gefnogi Cymru yn eu hymgyrch drwy ganu Calon Lân i fynd â’r tîm ymhellach yn y gystadleuaeth!

Calon Lân yw’r anthem answyddogol a genir gan gefnogwyr rygbi Cymru, felly gwnaethom ofyn i bawb a oedd yn cefnogi Cymru i ddysgu’r gân ac ymuno â ni i annog y tîm yn eu blaenau.

Roedd canu mewn cytgord gan Wlad y Gân a Gwlad y Sgrym sy’n Codi, ac roedd canu yn Tokyo, Kitakyushu, Yokohama ac Oita.

Gwnaethom ddefnyddio’r perfformiadau lleisiol o ‘Calon Lân’ yn ein fideos traciau cyfeiliant arbennig isod er mwyn grymuso tîm Cymru. Trac karaoke gitâr drydan glasurol Mei Gwynedd oedd y cyfeiliant perffaith – a chafodd ei ddefnyddio gartref ac mewn ysgolion, clybiau a chorau.

Gwnaethom gasglu’r fideos ynghyd fel y gellir gweld isod, gyda llawer o fideos yn dod i mewn o Gymru a Japan, a fideos o gefnogwyr Cymru yn Awstralia, De Affrica, yr Ariannin a Lloegr hefyd.

Trac arbennig karaoke Mei Gwynedd ar y gitâr drydan yw’r cyfeiliant delfrydol ar eich cyfer – adref, mewn ysgolion, clybiau, ymarfer côr neu fand.  Gwnewch yn siŵr bod pawb yn eich fideo wedi rhoi caniatâd i chi eu ffilmio neu recordio, ac inni ddefnyddio eich ffilm neu recordiad mewn darllediadau ac ar y cyfryngau cymdeithasol fel rhan o’r ymgyrch #calonlan.

Ar ôl i chi wneud hyn – rhannwch y wefan hon gydag eraill er mwyn iddynt allu ymuno yng nghôr rhithwir #calonlan y byd. Rydym yn awyddus i greu trac sain Gymreig a fydd yn tyfu a thyfu.

Gyda diolch i Mei Gwynedd, Glenda Jones, Griff Lynch, Côr y Gleision, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (coreograffydd Fergus Ó Conchúir), Jac a Cai Williams, Undeb Rygbi Cymru, Clwb Rygbi Glyn-nedd, Clwb Rygbi Nant Conwy, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Zac Mather, Donal Whelan, Dafydd Hughes, Dai Williams, Lens 360, a phawb sydd wedi cyfrannu.

​Lawrlwythwch y Datganiad i’r Wasg yma.
Skip to content